Ajuntament de Moià

Campanya civisme Carnaval Moià 2018

Amb motiu d’aquesta festa, l’Ajuntament de Moià, com l’any passat, continua amb la campanya de prevenció pel que fa a l’excés de consum d’alcohol, els comportaments sexistes i els actes incívics que es puguin produir durant la festa al nostre poble.

Els objectius de la campanya són:

  • Conscienciar als pares dels riscos que corren els seus fills en esdeveniments festius com carnaval i proporcionar les eines per tal d’afrontar-los de forma pedagògica i conjuntament amb els seus fills.
  • Animar als pares i mares a parlar amb els seus fills adolescents de les problemàtiques esmentades.
  • Conscienciar als adolescents, que com a fills, se sentin responsables en vers els seus pares de les temàtiques tractades.

La campanya cívica de Carnaval 2018 va dirigida a tres col·lectius que des de l’Ajuntament es consideren fonamentals en aquesta festa.

Primerament als pares dels adolescents, que tenen un paper clau en la implicació educativa a l’hora de prevenir qualsevol risc durant la festa.